DZIEŃ I START | Dolka Cafe

Ekspres odpalony, kawa zasypana, młyn ustawiony, pierwsze szoty espresso dla pobudzenia i odważności spite. Czekamy na pierwsze rozmowy.
No i są. Sztywne, drewniane, słabe (ten drań stres – „a może to co robimy jest bez sensu?”)